Asscher

Asscher cut charles & colvard moissanite

Asscher Cut – Charles & Colvard DEF

Asscher cut charles & colvard moissanite

Asscher Cut – Forever One DEF

Asscher cut charles & colvard moissanite

Asscher Cut – Forever One GHI

Asscher cut charles & colvard moissanite

Asscher Cut – Charles & Colvard GHI

Asscher cut Moissanite gemstone

Asscher Cut Majestic Moissanite